شاه گلی آذربایجان شرقی


 درباره شاه گلی آذربایجان شرقی

شاه گلی آذربایجان شرقی::   باغ ائل گلی شاه گلی تبریز: باغ ائل گلی شاه گلی درون بافت شهری و در فاصله 2 کیلومتری جنوب شرقی تبریز در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.شاه گولی به معنی استخر شاه ترجمه شده است. گول در زبان ترکی به معنی استخر میباشد. احداث بنای اولیه این آبگیر را به زمان پادشاهان آق قویونلو و توسعه آن را به زمان صفویه نسبت می دهند. شاهزاده قهرمان میرزا، پسر هشتم نایبالسلطنه عباس میرزا، هنگام فرمانروایی در تبریز، به تعمیر این استخر همت گماشت، عمارت 5 طبقه زیبایی در وسط آن بنا کرد، از وسط ساحل شرقی استخر تا محل عمارت خیابانی تعبیه نمود و کوه بلندی را که در جانب شرقی استخر قرار داشت به صورت سکوها و پله های عریض مرتبی درآورد و در چند جای آنها به فاصله معیّن جویها و آبشارهایی ایجاد کرد و در نظر داشت که این بنا را کاخ ییالقی خود قرار دهد، اما هنوز کار تزیین بنا اتمام نیافته، درگذشت و فرزندانش این حادثه را به فال بد گرفتند، عمارت متروک ماند و از آن تاریخ به بعد، فقط استخر شاه برای ذخیره کردن آب جهت آبیاری مزارع و باغهای شهر در تابستانها مورد استفاده قرار گرفت. احداث بنای اولیه آبگیر باغ ائل گلی را به پادشاهان آق قویونلوها نسبت می دهند که در دوره صفویه این آبگیر توسعه و گسترش یافته است. ابعاد این آبگیر بسیار زیاد می باشد که اندازه آن نسبت به گذشته کمی کوچکتر شده است. زیرا در مجموعه مورد مرمت اساسی شد به علت احداث فضای گل کاری در کناره های آن اندکی مساحت آن کوچکتر شده است. نادر میرزای قاجار در وصف ائل گلی می نویسد: این آبگیر در اوایل حکومت قاجار ملک یک سلسله از سادات تبریز و انباشته از خاک و ریگ بود.

شاه گلی آذربایجان شرقی

قهرمان میرزا پسر هشتم عباس میرزا نایب السلطنه که در آن هنگام حکمران آذربایجان بود، آن ملک را در مقابل خروار غله بخرید. سپس در آبادی و عمران آن همت گماشت. و از اعتماد السلطنه نقل است: عمارت دریاچه عبارت از کاله فرنگی دو طبقه بسیار آبادی استشاه گلی آذربایجان شرقی  و بزرگی این دریاچه به درجه ای است که به قدر دو آسیا سنگ آب در آن وارد می شود ولی مدت شش ماه از آب پر می گردد. امتداد محور اصلی به خیابان سنگ فرش شده ای می رسد که این خیابان تا میانه های آب گیر ادامه پیدا می کند و در نهایت به عمارت کوشک باغ ائل گلی می رسد که از موقعیت استثنایی برخوردار است زیرا در وسط آب گیر و به صورت یک جزیره خودنمایی می کند. در بهار سال های زیاد که هنوز استخر و طبقه پایین عمارت آن باقی بود از طرف شهرداری تبریز تعمیر گردید و از اواخر اردیبهشت ماه به صورت گردشگاه عمومی شهر در آمد. عمارت یک طبقه در فروردین ماه به علت کثرت رطوبت و فرسودگی بنا تخریب شد و در بنای عمارت دو طبقه با همان طرح قبلی آغاز گردید. اندازه فعلی استخر در مرمت سال های طو لانی بعلت احداث فضای گل کاری در حاشیه آن قدری کوچکتر شده است. کف استخر روی زمین طبیعی قرار داشته و از هیچ مصالحی برای پوشاندن آن استفاده نشده است، عمق استخر از سه متر در گوشۀ شرقی تا نه متر در کنار دهنه متفاوت است. مخزن آب، مثل باغ تخت شیراز از چشمهای تامین میگرددکه از سنگی باالی مرتفع ترین سکو میجوشد.شاه گلی آذربایجان شرقی

برای داشتن اطلاعاتی کامل از علت گردشگری آذربایجان شرقی لطفا به لینک داده  شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها