روستاهای شهرستان شاهرود


 درباره روستاهای شهرستان شاهرود

روستاهای شهرستان شاهرود:: در این مقاله برخی از روستاهای شهرستان شاهرود را به شما معرفی می کنم.

روستاهای شهرستان شاهرود عبارتند از: ابر، شرف آباد، زرگر، علی آباد، امیریه، ابرسیج، علی کاهی، پرو، قاسم آباد خان لرخان، تاش، تل، قهیج، قلعه میرزا سلیمان، قلعه عبدالله، دولت آباد، رزه، گرمن، ده ملا، کلامو، نمد مال، ده خیر وغیره

شهرستان شاهرود به سه بخش 1- مرکزی 2- بسطام 3- بیارجمند تقسیم می شود که هر کدام از این بخش ها شامل دهستان ها و شهرها می باشند.

و اما درباره روستاهای شهرستان شاهرود:

ابر: روستای ابر دردهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد.

شرف آباد: روستای شرف آباد روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است.

زرگر: روستای زرگر در بخش مرکزی شهرستان شاهرود قرار دارد.

علی آباد: روستای علی آباد در دهستان خرقان بخش بسطام واقع است.

امیریه: روستای امیریه در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد.

ابرسیج: روستای ابر سیج در دهستان خرقان در بخش بسطام قرار دارد. نام اصلی این روستا اورسی بوده و این به دلیل وجود درختان اورس و همچنین درخت اورس 2500 ساله در این روستا است.

علی کاهی: روستای علی کاهی روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است. نام دیگر این روستا الیکایی می باشد چرا که در گذشته ایل بزرگ الیکایی در این منطقه بوده اند.

روستاهای شهرستان شاهرود

پرو: روستای پرو در دهستان خرقان در بخش بسطام قرار دارد. نام اصلی این روستا چهارطاق پرو است. روستای چهارطاق پرو شامل دو روستای پرو و چهار طاق می باشد.

قاسم آباد خانلرخان: روستای قاسم آباد خانلرخان روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است.

تاش: روستای تاش دربخش بسطام قرار دارد. این روستا روستایی با قدمت تاریخی و باستانی است.

تل: روستای تل در دهستان حومه در بخش مرکزی شهرستان شاهرود قرار دارد.

قهیج: روستای قهیج روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است. این روستا به دو روستای قهیج بالا و قهیج پایین تقسیم می شود.

قلعه میرزا سلیمان: روستای قلع میرزا سلیمان روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام است.

قلعه عبدالله: روستای قلعه عبدالله در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد.

دولت آباد: روستای دولت آباد در دهستان خرقان در بخش بسطام واقع است.

رزه: روستای رزه در بخش مرکزی شهرستان شاهرود قرار دارد.

گرمن: روستای گرمن روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام است.

ده ملا: روستای ده ملا در دهستان ده ملا در بخش مرکزی شهرستان شاهرود قرار دارد. این روستا قدمت ده هزار ساله دارد.

کلامه: روستای کلامه در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد.

نمد مال: روستای نمد مال روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است.

گرجی: روستای گرجی در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد.

ده خیر: روستای ده خیر روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام است.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعاتی کامل از شهرستان شاهرود سمنان به لینک  داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها