خانقاه های استان سمنان


 اطلاعاتی در مورد خانقاه های استان سمنان

خانقاه های استان سمنان::  در اینجا می خواهم درباره خانقاه های استان سمنان، تاریخچه خانقاه و نحوه پیدایش آن در ایران صحبت کنم.

خانقاه چیست و چگونه به وجود آمد؟

خانقاه متعلق به صوفیان بوده و کاربردهای گوناگونی چون مراسم آیینی، عبادت و آموزش صوفیان داشته است. شکل گیری خانقاه براساس انزواطلبی و ریاضت کشی صوفیان می باشد و جالب آنکه در قرن چهارم از نیایشگاه مانویان به عنوان خانقاه نام برده شده است(مانی نجیب زاده اشکانی پیام آور آیین مانوی در سده سوم میلادی بود). زندگی صوفیانه در خانقاه از زندگی راهبان مسیحی در دیرها تاثیر گرفت و حتی اولین خانقاه توسط یک مسیحی ساخته شد.

صوفیان کرامیه(کرامیه مذهبی به پیشوایی محمد بن کرام بوده است). در شکل گیری خانقاه ها در خراسان عامل مهمی بودند. بیشتر خانقاه های ایران در استان فارس هستند و استان یزد و استان کرمان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در ایران خانقاه ها در قرون دهم و یازدهم رونق بسیار داشتند اما پس از آن به دلیل مخالفت های حکام و علما کم رنگ شدند. علماء شیعه از مهمترین مخالفان تصوف به شمار می رفتند.

معماری خانقاه شبیه به مدرسه بوده و گاهی با وفات شیخ خانقاه و دفن او در آن خانقاه شکل آرامگاه نیز به خود می گرفته است.

و اما صوفیان چه کسانی بودند؟

صوفیه از صوف به معنای پشم گرفته شده و صوفی یعنی پشمینه پوش چرا که صوفیان لباس پشمینه می پوشیدند. از مشخصات یک صوفی ریاضت و عبادت و یکی از عقاید مهم آنان عقیده وحدت وجود است.

از خانقاه های ایران میتوان خانقاه شیخ علاالدوله سمنانی، خانقاه علیا، خانقاه چلبی اوغلو، خانقاه تقی الدین داد و غیره را نام برد.

خانقاه های استان سمنان عبارتند از خانقاه سکاکیه، خانقاه شیخ علاء الدوله سمنانی

خانقاه های استان سمنان

خانقاه شیخ علاء الدوله سمنانی: تنها بخشی از این خانقاه باقی مانده است. بانی خانقاه شیخ علاء الدوله سمنانی شیخ علاء الدوله بوده و جمال الدین عبدالوهاب، وزیر الجایتو(الجایتو از سلسله ایلخانی که نام خود را در ایران به محمد خدا بنده تغییر داد. الجایتو شهر سلطانیه را بنا نمود) ایوان و گنبدی زیبا را به آن اضافه نمود. مقبره شیخ علاء الدوله در فضای آزاد و روبروی ایوان خانقاه قرار گرفته است.

خانقاه سکاکیه: خانقاه سکاکیه را شیخ ابوالحسن سکاک سمنانی(عارف قرن پنجم هجری) بنا کرده است. از این خانقاه اثر چندانی باقی نمانده و تنها اطراف مقبره پیرعلمدار(حاکم ایالت قوس) را سکاکیه نام نهادند و احتمال زیاد می رود که خانقاه سکاکیه نیز در همین مکان باشد.

همچنین برای داشتن اطلاعات کاملی از آثار تاریخی سمنان می توانید به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها