جنگلها و مراتع لرستان


معرفی جنگلها و مراتع لرستان

جنگلها و مراتع لرستان ::پوشش جنگلي و گياهي و جاذبه هاي زيستي استان لرستان:
جنگل و مرتع وجاذبه هاي زيستي از پديده هاي جغرافيايي شاخص در بخش گردشگري
هستند كه اختصاص به گروه يا بخش خاصي از مردم ندارد بلكه مورد توجه همه مردم و از
نيازهاي جوامع بشري بوده و هست.
جنگل يك موهبت الهي است كه به دليل داشتن شرايطي چون آب و هواي مناسب ،آب
فراوان و خاك حاصلخيز در استان از تراكم بالايي برخوردار است. جنگلهاي لرستانن قسمتي
از جنگلهاي زاگرس است كه قسمت عمده آنها را انواع درختان بلوط پوشانده است.
ويژگي ديگر جنگلهاي زاگرس در لرستان ، تغيير نوع پوشش با افزايش ارتفاع است ،در
غرب دره ها و كنار جويبارها گياهان رطوبت پسندي چون بيد،صنوبر و خرزهره ديده مي
شود .جنگلها و مراتع لرستان
زاگرس لرستان با تنوع زيستي و ژنتيكي خاصي كه دارد از منظر منطقه اي وجهاني ارزش
بالايي دارد.
چين هاي توپوگرافيك و شرايط اقليمي منحصر بفرد ،تنوع زيستي فوق العاده اي در
اكوسيستم ها وزيستگاهها ي اين ناحيه كه قسمتي نسبتا" كوچك از ايران است را بوجود
آورده است.
ازجمله تنوع هاي جانوري منحص بفرد لرستان مي توان به ماهي كور غار ايران، سمندرر كوهستاني و پروانه لرستاني اشاره كرد. باتوجه به مطالب ذكر شده اين موارد مي تواند عامل مهم جذب محققين علوم طبيعي و گردشگران طبيعت از داخل و خارج از كشور گردد.
با توجه به اهميت اكوسيستم در بخش توسعه گردشگري ،استان لرستان بهترين شرايطط را در اين زمينه دارا مي باشد كه بدون تغييرات در اكوسيستم تا كنون مورد بهره گيري مردم قرار گرفته و با ايجاد پايگاههاي توريسم طبيعي و امكانات زير ساختي چون جادهها،كمپ ها و... ميتواند براي جذب توريست و گردشگر داخلي و خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
دشتهاي ميان كوهي :
در حد فاصل چين خوردگي هاي منظم زاگرس ، دشتهاي آباد و حاصلخيزي وجود دارد كه
تحت تاثير عوامل طبيعي مختلف چون جهت ناهمواريها ، ميزان نزولات جوي قرار دارند كه
هر كدام داراي خصوصيات ويژه اي هستند. لرستان در ميان كوه هاي زاگرس قرار گرفته و
به همين دليل دشتهاي وسيعي در آن وجود ندارد با اين وجود دشتهاي موجود به رغم
وسعت كمي كه دارند مهمترين مراكز جمعيتي استان هستند و اغلب شهرهاي بزرگگ استان
در اين مناطق استقرار يافته اند.
از جمله دشتهاي لرستان ،دشتهاي كوهدشت ،الشتر ،طرهان ،دورود ،رومشكان و... راا مي
توان نام برد كه از گذشته هاي دور محل استقرار جمعيت و تمدنهاي مختلف پيش ازز اسلام
بوده اند و هر كدام از اين دشتها گذشته از موقعيت طبيعي و جذب جمعيت جايگاهه ارزشمند
 تاريخي و تمدني را دارا هستند.

جنگلها و مراتع لرستان

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تور لرستان به لینک داده  شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها