جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی


جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی

جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی::بناها و يادمان های تاريخی: کاخ شهرداری، عمارت ايل گولی، بقايای عمارت ربع رشيدی تبريز و عمارت طومانيانس کليبرو... از بنا های تاريخی در استان ماست.
1- قلعه ها: قلعه های جمهور يا بابک کليبر، پشتو، ضحاک هشترود ، نودوز اهر ، آوارسينن خدا آفرين، سن سارود مرند ، قيزلارقالاسی مراغه ، جوشين ورزقان، آغچاقلعه و قيزقالاسی ميانه، آق گنبدياهلاکو، جزيره اسلامی، آيی قلعه سی سراب، کردشت جلفا و قلعهٔ بختک ليلان در ملکان از نقاط ديدنی استان به حساب می آيند.
2- پل های تاريخی: پل قيزکورپوسی ميانه، پل ميانه، پل خداآفرين، پل بش گوز بناب، پلل قيزلارکورپوسی ملکان و … از بناهای ديدنی استان آذربايجان شرقی اند.
3- خانه های قديمی: خانه های مشروطيت، قدکی ، بهنام ، گنجه ای زاده ، سلماسی وو … از جمله خانه های به جا مانده از گذشتگان ماست.
4- اماکن باستانی وگورستان های تاريخی: مشهورترين آن ها عبارت اند از: منطقهٔٔ تاريخی قوبول دره سی هوراند، غار قدمگاه آذرشهر، گورستان پينه شلوار.
5- تپه های باستانی: کول تپهٔ مرند وعجب شير، قلعهٔ جوق وامام چای سراب، مصلایی آذرشهر، قره تپه تسوج و اژدها داشی هوراند از ديگر نقاط ديدنی استان ما به حساب می آيند.
6- سنگ نوشته ها: از سنگ نوشته های استان می توان به سقندل ورزقان، قيرخ قيزلارر ونشتبان ورازليق سراب، شيشه دراهر وجوان قلعه در عجب شير اشاره کرد.
7- حمام های تاريخی: حمام های کردشت جلفا ونوبر تبريز از جاذبه های ديگر استان اند.
8- کاروان سراهای تاريخی: از کاروان سرا های به جا ماندهٔ استان ما گويجه بل اهر،، الخلج درتيکمه داش، جمال آباد ميانه، خواجه نظر جلفا و پيام مرند را می توان نام برد.
جاذبه های مذهبی
استان آذزبایجان شرقی گنجينه ای از يادمان های مذهبی و زيارتی است که در دورانن اسلامی شکل گرفته اند. وجود گنبدهای نيلگون و فيروزه ای، مناره ها و برج ها، مقابر عرفا و منسوبان ائمهٔ اطهار (ع) معنويت خاصی در کالبد جاذبه های گردشگری استان دميده است؛ از آن جمله می توان به گوی مسجد يا مسجد کبود (فيروزهٔ جهان اسلام)، مسجد ارگ عليشاه (بزرگ ترين بنای اسلامی در قرن هشتم هجری)، مقبرة الشعرا (مدفن بيش از ۳۰۰ عارف وشاعرودانشمند)، مقبرهٔ دو کمال (کمال الدين بهزاد وکمال الدين خجندی)، مقبرهٔ شيخ شهاب الدين اهری در اهر و امامزاده های (سيد محمد آقا در جلفا و سيد حمزه در تبريز و...)، کليساهای استان نظير کليسای سنت استپانوس در جلفا اشاره کرد.

جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی
 

برای معرفی شهر های دیدنی آدربایجان شرقی لطفا به لینک داده شده مراجعه  نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها