تپه های تاریخی دامغان


 اطلاعاتی درباره تپه های تاریخی دامغان

تپه های تاریخی دامغان:: مقاله امروز درباره تپه های تاریخی دامغان است.

تپه های تاریخی به جهت تحقیق و بررسی به روی آنها اهمیت بسیاری دارند. کشف ابزار، ظروف و حتی مردگان در این تپه ها سبب می شود تا باستان شناسان به مواردی چون قدمت، تاریخ، فرهنگ و هنر آن منطقه پی ببرند. این تپه ها بهترین راه و شاید تنها راه ارتباط با گذشتگان می باشند. شهرستان دامغان منطقه ای غنی از تاریخ است و تعداد بسیاری تل و تپه های تاریخی و باستانی در آن وجود دارد.

تپه های تاریخی دامغان عبارتند از:

شیر آشیان، قلعه پنجم، قلعه خرابه، آقا بابا، اسحاق آباد، باغ بالا، بق، تو رودبار، جزن، حمام، سفید تپه، سیاه تپه، شیر، نسروا، شمس آباد، حصار، نریشم، لندرهور، کل مومن، چشمه کبود، چمن ساور، ریگی، تیل تغار،گردو، گلسار، تلوسیند، پل و غیره

تپه های تاریخی دامغان

در اینجا برخی از این تپه ها را توضیح می دهم.

تپه حصار: تپه تاریخی و باستانی حصار در روستای حیدر آباد و در جنوب شهر دامغان قرار دارد. قدمت این تپه به 4000 سال قبل از میلاد می رسد.

 

تپه حصار شامل سه طبقه می باشد که این طبقات را حصارI ، حصارII و حصار III می نامند و هر کدام از این طبقات نیز شامل لایه هایی می شوند. عمیق ترین و کهن ترین طبقه، حصارI است که خود شامل سه لایه می باشد. حصارII دو لایه و حصارIII نیز سه لایه دارد.

نخستین ساکنان تپه حصار خورشید پرست( چرا که مردگان آنان به سمت مشرق دفن شده اند)، کشاورز و دامدار بوده اند.

تپه شیرآشیان: تپه شیرآشیان متعلق به دوران پیش از تاریخ باستان و آغاز یکجا نشینی است. این تپه در روستای شیرآشیان واقع شده است.

تپه بادله کوه: تپه بادله کوه در روستای زیبا و دیدنی بادله کوه واقع است. این تپه متعلق به هزاره اول قبل از میلاد می باشد.

تپه باغ بالا: تپه باغ بالا در روستای نمکه قرار دارد. این تپه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می شود.

تپه تو رودبار: تپه تو رودبار در روستای چهار ده واقع است. قدمت این تپه به 1000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد.

تپه سفید: تپه سفید در روستای برم قرار دارد. مردم روستای برم بیشتر کشاورز هستند و عمده محصول آنان پسته می باشد.

تپه لارکوه: تپه لارکوه در روستای چهارده که اکنون به شهر دیباج تغییر یافته قرار دارد. مردم دیباج این شهر را همچنان روستای چهارده می نامند. قدمت تاریخی تپه لار کوه به دوران پس از اسلام می رسد.

تپه چمن ساور: تپه چمن ساور در روستای چمن ساور واقع است. این تپه مربوط به دوران پس از اسلام می شود.

همچنین شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهرستان دامغان به  لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها