تپه های باستانی شهرستان گرمسار


تپه های باستانی شهرستان گرمسار :: امروز درباره تپه های باستانی شهرستان گرمسار صحبت می کنیم.

بیشتر آثار تاریخی ، باستانی و جاذبه ای گردشگری گرمسار ، خرابه هایی از قلعه های دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی هستند که امروز به شکل تپه های بزرگ درآمده اند.

تپه های باستانی شهرستان گرمسار

از تپه های باستانی شهرستان گرمسار میتوان موارد زیر را نام برد:

محمود آباد اصانلو، مگس تپه، تل سراب، قره تپه، سه تپه، اتابیک، تل گل، ریگ تپه، چال قلعه، پیرعلی خان، سنگ تپه، خاک تپه، ریگ تپه، علی آباد باقری، شغال تپه، محلی ده، گزوار، گیس تپه، غول آباد، قبرستان ایوانکی، ملک گور، دراز جواد آباد، فرودگاه، چند آب، سردره، مترسک، لات حسین چال

تپه علی آباد باقری: تپه علی آباد باقری در روستای سنرد شهرستان گرمسار قرار دارد. این تپه متعلق به هزاره اول و دوم قبل از میلاد است.

تپه سنرد: تپه سنرد در روستای سنرد در بخش مرکزی شهرستان گرمسار واقع است. این تپه متعلق به پس از اسلام می باشد.

تپه دراز جواد آباد: تپه دراز جواد آباد در روستای جواد آباد شهرستان گرمسار قرار دارد و مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می شود.

تپه قبرستان ایوانکی: تپه قبرستان ایوانکی در ایوانکی شهرستان گرمسار واقع شده و مربوط به دوره باستان است.

تپه ملک گور: تپه باستانی ملک گور در ایوانکی شهرستان گرمسار قرار دارد. این قلعه مربوط به اواخر عصر آهن می باشد. عصر آهن یکی از دوره های باستان شناسی است که بشر از آهن در ساخت ابزار استفاده کرد و این تحول باعث تغییر در تفکر، جامعه، کشاورزی و حتی هنر شد.

تپه گیس: تپه گیس در جنوب ایوانکی شهرستان گرمسار واقع شده و متعلق به دوران پس از اسلام است. از این تپه جهت دیده بانی استفاده می شده است.

قره تپه: قره تپه در روستای حسین آباد در شهرستان گرمسار قرار دارد.

مگس تپه: مگس تپه در در روستای مگس تپه شهرستان گرمسار واقع است.

تپه تل سراب: تپه تل سراب در شمال شرقی گرمسار و در دهانه دره حبله رود قرار دارد.

تپه گزوار: تپه گزوار در شمال شهرستان گرمسار واقع است.

سیاه تپه: سیاه تپه در ایوانکی شهرستان گرمسار قرار دارد. این تپه مربوط به پس از اسلام می شود.

تپه چند آب: تپه چند آب در جنوب غربی روستای چند آب شهرستان گرمسار قرار دارد. این تپه متعلق به پس از اسلام می باشد.

تپه سردره: تپه سردره در ایوانکی شهرستان گرمسار و در نزدیکی قلعه شرقی سردره قرار دارد. قلعه سر دره ایوانکی شامل دو قلعه شرقی و غربی و در قرن 6 و 7 هجری قمری بنا شده است.
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها