تور اسفند ماه لرستان


 قیمت تور اسفند ماه لرستان

تور اسفند ماه لرستان ::در اسفند ماه بارش های برف و باران به اوج خود رسیده و سرمای بسیار زیادی را چه در روزها و چه در شب ها شاهد خواهیم بود. در این فصل کوهنوردی و گردشگری به اوج خود رسیده و وجود برف های زیاد بازی های زمستانه را فراهم می آورد. لرستان سرزمینی کوهستانی است و به غیر از دشتهاي سلاخور، چالانچولان، کوهدشت، الشتر، دلفان و خرم آباد و چندین دشت کوچک دیگر، بیشتر مناطق استان را کوههاي فشرده و دره هاي تنگ از سلسله کوه هاي زاگرس فرا گرفته اند. شهرستان الیگودرزباارتفاع 2100 متر از سطح دریا یکی از مرتفع ترین شهرستان هاي ایران وشهرستان پلدختر با ارتفاع 680 متر پست ترین نقطه ارتفاعی استان می باشد.بلندترین قله هاي لرستان به صورت نواري در گوشه شمال غربی تا شرق استان قرار کشیده. بلند ترین نقطه استان قله اشترانکوه واقع در الیگودرز باارتفاع 4080 مترمی باشد. که کوهنوردان بسیاری را از مناطق مختلف به این قله دعوت می کند. کوهستانی بودن و جهت امتداد رشته کوه ها، دشت هاي میان کوهی، میزان نزولات جوي، منابع آب و رودخانه ها، پوشش جنگلی و مرتعی، دشت هاي حاصلخیز حاشیه اي به منظور روشن شدن موضوع و تأثیر هر یک از پدیده هاي جغرافیایی مطرح شده در تنوع اقلیمی منطقه ضرورت خواهد داشت. کوهستانی بودن و جهت امتداد کوه ها مناطق بلند و کوهستانی از دماي پایین تري برخوردارند و می تواند در جذب رطوبت و نم مؤثر باشد، اما جهت امتداد کوه ها بر شرایط اقلیمی تأثیر خواهد داشت. امتداد رشته کوه هاي غرب زاگرس در جهت شمال غربی- جنوب شرقی است. این پدیده موجب شده تا نم و رطوبت حاصل از تبخیر آب دریاها در محدوده ي شمال غرب(دریاي سیاه، مدیترانه) در مسیر دره ها به سمت غرب ایران کشیده شود و فعالیت حاصل از این سیستم میزان بارش کافی در فصول مختلف(پاییز، زمستان، بهار) بهره مند باشد. این پدیده بر اعتدال آب و هواي استان، پوشش گیاهی و جنگلی و منابع آب هاي سطحی و زیر زمینی و در کل شرایط براي استقرار و تمرکز جمعیت و جذب گردشگر فراهم شود. وجود ده ها اثر باستانی در منطقه از ادوار باستان دلیل مستند و قابل قبولی بر این مدعاست. در حدفاصل چین خوردگی هاي منظم زاگرس غربی دشت هاي آباد وحاصلخیزي وجود دارد که تحت تأثیر عوامل طبیعی مختلف چون جهت امتداد ناهمواري ها، میزان نزولات جوي داراي لایه هاي آبرفتی است. تراکم آبرفت هاي حاصل از جریان سیلاب ها و فرسایش سطوح دامنه هاي کوهستانی بر غناي آبرفت ها افزوده است. تور اسفند ماه لرستان

این پدیده موجب شده تا زمین ها در دشت هاي میان کوهی و همچنین دشت هاي حاشیه اي غربی کوهستانی زاگرس بسیار حاصلخیز باشد. حاصلخیزي خاك و منابع آب زیرزمینی فراوان در استان موجبات آبادانی و استقرار جذب جمعیت از ادوار باستان تا کنون را فراهم ساخته است. که این فصل سال بسیار جذاب و دیدنی شده است.

برای کسب اطلاعات کامل راجع به قیمت تور لرستان میتوانید به لینک داده شده مراجعه نمایید

 

تور اسفند ماه لرستان
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها