بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار


توضیح کلی در مورد  بناهای تاریخی  شهرستان بیله سوار

بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار::قز قلعه سی: که در زبان ترکی به معنی قلعه دختر می باشد. اثری تاریخی که به دوره اشکانیان- دوره ساسانیان مربوط بوده و در شهرستان بیله سوار، کنار رودخانه برزند، روستای قلعه واقع شده که در تاریخ 25 اسفند 1345 به عنوان یکی از مهم ترین آثار باستانی شهرستان بیله سوار با شماره ثبت ملی 629 توانسته در بین اسناد آثار ملی ایران جای بگیرد، قلعه یری که مربوط به دوره اشکانیان- عصر آهن می باشد در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق شرقی، روستای قشلاق پارا واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 به عنوان آثار ملی در بین دیگر قلعه های ثبت شده در اسناد ملی ایران ثبت شده است، گونی تپه 1 که مربوط به عصر آهن- دوره اشکانیان است و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، 100 کیلومتری غرب روستای قره قاسملو واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19378 به عنوان یکی دیگر از آثار ملی ایران ثبت گردیده است.

بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار

بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار در استان اردبیل

یاریم تپه سفلی که مربوط به عصر آهن- دوران اشکانیان است و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، روستای اودلو واقع شده که این اثر مربوط به تاریخ 12 اسفند1386 می باشد و در آثار ملی ایران با شماره ثبت 19379 ثبت گردیده است، مدرسه امام خمینی مربوط به دوره پهلوی بوده و در شهرستان بیله سوار، محله گمرگ قدیم، مدرسه امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ 17 اسفند 1381با شماره ثبت 7517 به عنوان یکی دیگر از آثار ملی با ارزش در اسناد باستانی ایران اسلامی جای گرفته است، تپه گور قبری که مربوط به دوره ساسانیان- صدر اسلام است و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، 600 متری غرب روستای اودلو واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19440 در بین اسناد ملی ایران باستان قرار گرفته است، تپه آغجران که یکی دیگر از تپه های ثبت شده در اسناد ملی می باشد مربوط به دوره هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان بیله سوار، دهستان قشلاق، روستای آغجران واقع شده و این اثر درتاریخ 7 مهر 1381 با شماره ثبت 6236 در بین آثار ملی ایران به عنوان یکی دیگر از مهم ترین آثار به ثبت رسیده است.

بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار در استان اردبیل

دده باغ تپه سی هم به عنوان یکی از باغ های تاریخی شهرستان بیله سوار که مربوط به عصر آهن است و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق جنوبی، روستای شورگل واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19444 به عنوان یکی از آثار ملی ایران در بین اسناد باستانی به ثبت رسیده است، از دیگر تپه های به ثبت رسیده در بین اسناد ملی ایران تپه آغادده بلاغی تپه سی می باشد که مربوط به عصر مفرغ- عصر آهن است و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق جنوبی، روستای قشلاق تزه آباد واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19418 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، تپه اکراه کوچک که مربوط به عصر آهن است و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، روستای زرگر واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19434 به عنوان یکی دیگر از آثار ملی ایران در بین اسناد تاریخی به ثبت رسیده است، تپه بی باغلی بزرگ که مربوط به عصر آهن- دوره هخامنشی است در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، روستای بی باغلی واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شمار ثبت 19380 به عنوان یکی دیگر از آثار تاریخی ایران باستان در بین اسناد رسمی این کشور قرار گرفته است.

بناهای تاریخی شهرستان بیله سوار در استان اردبیل: تپه خور خور علیا که مربوط به پارتی بوده و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق شرقی، روستای خور خور واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19450 به عنوان یکی از آثار ملی ایران در بین اسناد باستانی تاریخ این کشور به ثبت رسیده است، تپه رکان نیز به عنوان یکی دیگر از تپه های مهم شهرستان بیله سوار است که مربوط به عصر آهن بوده و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق شرقی، روستای بابک واقع شده است این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت ملی 19437 به عنوان یکی دیگر از آثار مهم و با ارزش باستانی و ملی کشور ایران در تاریخ بی نظیر پارسی زبانان قرار گرفته است، تپه شاکر که مربوط به عصر آهن بوده و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق شرقی، روستای بابک واقع شده و تاریخ این اثر مربوط به 12 شهریور 1386 می باشد که دارای شماره ثبت 19431 بوده و به عنوان یکی دیگر از آثار ملی ایران باستان در تاریخ این کشور به ثبت رسیده است.

تپه قورودرسی علیا که مربوط به عصر آهن- اشکانی بوده و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، روستای پولادلی قویی واقع شده و این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19381 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، تپه گورستان بی باغلی، این تپه مربوط به عصر آهن است و در شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه، روستای بی باغلی واقع شده و تاریخ این اثر مربوط به 12 شهریور 1386 می باشد  که با شماره ثبت ملی 19436 به عنوان یکی دیگر از آثار ملی مهم ایران در تاریخ باستانی این کشور به ثبت رسیده است، تپه بسیار جالب میرزا خان علیا که مربوط به سده های اولیه اسلام بوده و در شهرستان بیله سوار، بخش قشلاق دشت، دهستان قشلاق شرقی، روستای خان بابا کندی واقع شده است این اثر در تاریخ 12 شهریور 1386 با شماره ثبت 19384 به عنوان یکی دیگر از آثار ایران باستان در بین تاریخ این کشور به ثبت رسیده است، تپه ای با نام زیبای "نرگس تپه سی" به عنوان یکی از زیباترین تپه های شهرستان بیله سوار است که مربوط به دوره اشکانیان بوده و در 500 متری بیله سوار واقع شده و این اثر در تاریخ 7 خرداد 1387 با شماره ثبت 22932 توانسته جایگاهی در بین آثار ملی در بین تاریخ باستانی ایران بزرگ را داشته باشد.

روستاهای شهرستان بیله سوار در استان اردبیلاودلو نام یکی از روستاهایی است که در استان اردبیل، شهرستان بیله سوار، بخش مرکزی، دهستان گوگ تپه قرار دارد. اودلو ضمن اینکه نام این روستا است، نام یکی از طوایف شاهسون عشایر مغان نیز می باشد که دارای چندین قشلاق بوده ئ به دامداری مشغول بودند و از این قشلاقات فقط قشلاق میرعلم و قشلاق حاج الهوردی باقی می ماند که برخی از آن ها به ییلاق می روند. منطقه ییلاقی این طایفه در دامنه کوه های سبلان در اطراف قاراگل نزدیکی آب گرم قوتورسویی می باشد.

این طایفه که از زمان های خیلی دور به ییلاق می رفتند در زمان اسکان اجباری رضاشاه برخی در منطقه ارشق مشگین شهر اسکان نموده و در روستاهای خلیفه داوود و علی کهریزی و اماراتلو ساکن و به کشاورزی مشغول شدند. روستای اودلو یکی از روستاهای مرزی ایران با جمهوری آذربایجان می باشد و اخیراً از طرف دولت ایران نوار مرزی سیم خاردار کشیده شده است که متأسفانه زمین های مرتع این روستا در آن طرف سیم خاردار بدون استفاده قرار گرفته است.

عزیزانی که قصد مسافرت از طریق تور اردبیل به این شهر زیبا دارای جاذبه های گردشگری فراوان را دارند برای اطلاع از قیمت تورها و مشاهده ی تور های ارائه شده می توانند به سایت تورزپرس مراجعه کنند.

برای رزرو یا خرید تور مورد نظر خود روی لینک کلیک کنید.

 




موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها