برج و پلهای دیدنی آذربایجان شرقی


  درباره برج و پلهای دیدنی آذربایجان شرقی

برج و پل های دیدنی آذربایجان شرقی:: برج یانقین برج آتشنشانی تبریز یا همان برج یانقین از ارتفاع 58 متری برخوردار بوده و همزمان با ایجاد اولین آتشنشانی کشور احداث شده است. از این برج مدور به منظور دیدهبانی استفاده میشد تا اگر در نقطهای از شهر حریقی روی داد، مأمورین آتشنشانی برای اطفای آتش در آنجا حاضر شوند. قدمت برج یانقین به بیش از صد سال میرسد. موقعیت این بنا در خیابان خاقانی تقاطع خیابان مدرس می باشد.
برج خلعت پوشان: این بنا در ده کیلومتری جاده تبریز- تهران قرار دارد که این برج آجریی منشوری به برج خلعت پوشان مشهور است. این بنا در اواخر دوره صفویه احداث شده است. در زمان قاجار خلعت اهدایی شاهان برای حاکمان آذربایجان در این برج بر دوش آنها انداخته می شد. برج سه طبقه است. طبقه اول و دوم سرپوشیده و طبقه سوم بدون سقف است. آخرین مراسم خلعت پوشان در زمان حکمرانی صمدخان مراغه ای انجام گرفته است. در سال های اخیر دانشگاه تبریز این بنا را مرمت کرده است.

برج و پلهای دیدنی آذربایجان شرقی
پل آجی چای: این پل که در دوره صفوی که بر روی آجی چای تلخه رود واقع شده است.. یکی از پلهای مهم و تاریخی شهر تبریز و تنها گذرگاه ایران به غرب و بخشی از مسیر جاده ابریشم بوده است. این پل دارای 04 دهنه به شکل هلالی و جناغی و طول 011 متر و عرض 2 متر است و اولین بار در سفرنامه متعلق به ونیزیها در دوره شاه اسماعیل صفوی از آن یاد شده است. پل آجی چای در دوره عباس میرزا، توسط حاج سیدحسین تاجر تبریزی تعمیر شده است و واقعه تاریخی مقاومت پنج تن از سربازان گمنام تبریزی در مقابل ارتش روس در این محل اتفاق افتاده است. موقعیت این بنا در ورودی جاده تبریز- مرند میباشد.برج و پلهای دیدنی آذربایجان شرقی
پل سنگی: این پل که از آثار دوره قاجاریه به شمار میرود، دارای چهار دهنه سنگی بهه شکل هلالی بوده و در دوره مشروطه یکی از محلهای تالقی و نبرد نیروهای محمد علی شاه قاجار و باقرخان سالار ملی بوده است. موقعیت این بنا در خیابان چایکنار می باشد.
پل قاری: این پل در دوره قاجار ساخته شده و در آثار ملی به ثبت رسیده است. شمسس العماره استانداری فعلی را به بخش شمالی شهر وصل میکند، با مصالح آجری و طاقهای هاللی شکل و سرستونهای کله قوچی بر روی میدان چایی مهرانرود ساخته شده و از جمله پرترددترین پلهای شهر تبریز بوده است. بانی این بنا پیرزنی بوده است که هزینه سفر خود به مکه مکرمه را وقف ساخته شدن این پل کرده است و از این رو به قاری کورپوسو به معنای پل پیرزن مشهور شده است. به موازات این پل، پل دیگری برای تسهیل رفت و آمد میان دو سمت ایجاد شده است. موقعیت این بنا در میدان چایی واقع در خیابان چایکنار می باشد.برج و پلهای دیدنی آذربایجان شرقی

برای داشتن اطلاعاتی کامل از علت گردشگری آذربایجان شرقی لطفا به لینک داده  شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

مقاله های مرتبط

جدیدترین نوشته ها