بازار های آذربایجان شرقی


 معرفی بازار های آذربایجان شرقی

بازار های آذربایجان شرقی: تبریز دارای بازارهای بسیار زیبایی است که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.بازار معروف این قسمت از شهر از شمال به محله دوده چی خیابان شمس تبریزی از زیبا ترین غرب به راسته کوچه و شریعتی محدود می گردد. در درون این هسته مرکزی بازار تبریز قرار گرفته است که با وسعتی معادل یک کیلومتر مربع از تیمچه ها و سراها و دالان ها و مساجد و حمام ها و حجرات تشکیل یافته است . این بازار بعد از مشروطیت و مخصوصاَ بعد از سال های زیاد در اثر عدم توجه رو به خرابی گذارده است . هجوم معماری جدید و استفاده از مصالح جدید به جای مصالح سنتی قدیم، این بازار را مورد تهدید جدی قرار داده است .رکورد اقتصادی منطقه بعد از سال های گذشته که وقت موجد آن بوده است و در انهدام بازار تبریز نقش مهمی داشته است به طوری که در دهه های بی توجهی به اوج خود رسیده و بیشتر انهدام بازار و بافت سنتی آن در این سال ها صورت گرفته است. با تمام این ها اگر یک جهانگرد اروپایی بخواهد به شرق مسافرت نماید از اروپا تا تهران بازار سر پوشیدهای به بزرگی و عظمت بازار تبریز مشاهده نخواهد نمود. از جهانگردان بنامی که بازار را در اعصار و قرون مختلف دیده و توصیف نمودهاند میتوان مقدسی در قرن چهارم، یاقوت حموی قرن هفتم، مارکوپولو قرن هفتم، ابن بطوطه قرن هشتم، حمداهلل مستوفی قرن هشتم را نام برد که هر به فراخور حال از بازار و وفور و این که درآمد بیشتر مردم از طریق داد و ستد به دست می آید سخن راندهاند ولی مفصلترین آنها را شاردن داشته است.بازار های آذربایجان شرقی

او بازار را مغازه و تبریز را دارای بزرگترین بازار آسیا به حساب می آورد . بازار تبریز یکی از شاهکارهای جالب معماری ایرانی است . طاق ها و گنبدها مقرنس بی نظیر یا کم نظیری دارد . بزرگترین گنبد بازار، گنبد تیمچه امیر است. مهم ترین تیمچه های فعلی بازار تبریز عبارتند از: تیمچه امیر، تیمچه مظفریه، تیمچه شیخ کاظم، تیمچه گرجیلر، تیمچه حاج صفر علی، تیمچه میرزا شفیع، تیمچه حاج رحیم، تیمچه حاج میر ابوالحسن. بانی تیمچه امیرمیرزامحمد خان امیر نظام زنگنه است که درگذشته است. معمار معروف آن صمد معمار بوده است که داستان زندگی او در بین معمارین تبریز زبانزد است. وی در اواخر عمر با فقر روزگار گذرانیده و با فقر زندگی را بدرود گفته است. یکی از زیباترین قسمتهای بازار تبریز تیمچه مظفریه است. ساختمان این بنا در پیان پذیرفته است و نامگذاری آن به سبب حضور مظفرالدین میرزا و افتتاح آن به دست وی بوده است. بانی آن حاج شیخ معروف جعفر قزوینی بوده است که در عین حال بانی تیمچه ها و حاج شیخ نیز میباشد. معروف ترین راسته های بازار تبریز در حال حاضر عبارتند از: بازار امیر، بازار کفاشان، بازار حرمخانه، راسته بازار، یمن دوز بازار، بازار حالجان،بازار قیز بسط بازار، بازار سراجان، راسته کهنه، بازار کالهدوزان، دالله زن بازار، بازار صادقیه، بازار مسگران، بازار حاج محمد حسبن، بازار مشیر، بازار صفی، بازار میر ابوالحسن، رنگلی بازار، بازارچه دوده چی شتربان، بازارچه خیابان و ... مجموعه بازار قدیمی تبریز به سبب ویژگی های معماری آن و ضرورت حفظ و نگهداری از آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.بازار های آذربایجان شرقی

بازار های آذربایجان شرقی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به جاذبه های تاریخی و مذهبی آذربایجان شرقی  لطفا به لینک داده شده مراجعه نمایید
موارد مشابه یافت شده

نظرهای کاربر

جدیدترین نوشته ها